Monday, February 18, 2019

abc_trademark_vietnam

Đăng ký giống cây trồng tại Hà Nội

Đăng ký giống cây trồng tại Hà Nội hay đơn giản là đăng ký giống cây trồng-quần thể cây trồng thuộc cùng một cấp phân loại thực vật thấp nhất, đồng nhất về hình thái, ổn định qua các chu kỳ nhân giống, có thể nhận biết được bằng sự biểu hiện các tình trạng do kiểu gen hoặc sự phối hợp của các kiểu gen quy định và phân biệt được với bất kỳ quần thể cây trồng nào khác bằng sự biểu hiện của ít nhất một tình trạng có khả năng di truyền được.

Đọc thêm...

 

Căn cứ xác lập quyền đối với giống cây trồng

Căn cứ xác lập quyền đối với giống cây trồng được quy định tại Bộ luật dân sự theo đó quyền này được xác lập trên cơ sở đăng ký và cấp giấy chứng nhận

Đọc thêm...

 
 

Chuyển nhượng quyền đối với giống cây trồng

chuyển nhượng quyền giống cây trồngChuyển nhượng quyền đối với giống cây trồng phải được thực hiện dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản

Đọc thêm...

 

Chuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng

chuyển giao quyền đối với giống cây trồngChuyển giao quyền sử dụng giống cây trồng là việc chủ bằng bảo hộ cho phép người khác thực hiện một hoặc một số hành vi thuộc quyền sử dụng đối với giống cây trồng của mình.

Đọc thêm...

 
 

Cách nộp đơn đăng ký giống cây trồng

cach nop don dang ky bao ho giong moiCách nộp đơn đăng ký giống cây trồng tại Việt Nam được quy định tại điều 165 Luật Sở Hữu Trí Tuệ và được hướng dẫn tại các nghị định, thông tư hướng dẫn một số điều của Luật Sở Hữu Trí Tuệ về đăng ký bảo hộ giống cây trồng

Đọc thêm...

 

Quyền đăng ký giống cây trồng

quyen dang ky giong moiQuyền đăng ký giống cây trồng thuộc về ai? Tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký bảo hộ giống cây trồng là những người theo quy định của pháp luật có đủ năng lực và điều kiện để tiến hành nộp đơn đăng ký bảo hộ giống cây trồng

Đọc thêm...

 
 

Page 1 all 3 pages

CÔNG TY TƯ VẤN A&S

Địa Chỉ: Phòng 1704, tầng 17, toàn nhà Đa năng 169 Nguyễn Ngọc Vũ, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

Email: baohologo@gmail.com

Fax: (84) 4 35551315

Hotline: 0914195266

 

 

logo AS

Brown Blue Orange